GMD

voordelen Globaal Medisch Dossier (GMD)

voor de patiënt:
  • betaalt 30% minder remgeld voor een raadpleging. Voor 75-plussers en chronisch zieken geldt dit ook voor een huisbezoek.
  • het surplus van een avondraadpleging (van 18u tot 21) wordt volledig terugbetaald.
  • het open of verlengen van een GMD gebeurt jaarlijks electronisch en is gratis.
voor de artsen, zorgverstrekkers en patiënten:
  • preventieve zorgplanning kan beter georganiseerd worden en overleg met specialisten kan vlotter verlopen.
  • gebruik e-HEalth platform:  met toestemming van de patiënt kunnen goed beschermd gezondheidsgegevens online geplaatst worden. Daarna kunnen de verschillende artsen, die jouw toestemming hiervoor gekregen hebben, deze gegevens terug raadplegen. Enkele voorbeelden zijn: de toegediende vaccinaties, allergieën, huidig medicatieschema, medische voorgeschiedenis, labo-uitslagen en radiografieën, verslagen van specialisten.